ĐIỆN LẠNH ĐỐI NGOẠI

Công ty tổ chức cho đoàn thanh niên đi thăm quan và học tập tại Thung nham, Ninh Bình năm 2019

Công ty đã tổ chức cho đoàn thanh niên đi tham quan và học tập tại Thung Nham, Ninh Bình vào ngày 9/11/2019. Nhằm gắn kết các nhân viên trong công ty lại với nhau. Đoàn kết là sức mạnh để đưa công ty phát triển bền vững.\r\n\r\n\r\n\r\nGắn kết nhân viên trong công ty\r\n\r\n\r\n\r\nGắn kết nhân viên trong công ty\r\n\r\n\r\n\r\nGắn kết nhân viên trong công ty\r\n\r\n\r\n\r\nGắn kết nhân viên trong công ty

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon